آموزش و مقالات

تصویر ۲۷شهریور ۱۴۰۰
آغاز دوره چهارم بوت کمپ تخصصی احیا و بازیابی تجهیزات پزشکی در ویتا

طرح تعمیرات اساسی و بازیابی تجهیزات پزشکی در دوره چهارم شروع به کار کرد. طرح تعمیرات و بازیابی اساسی

بیشتر
تصویر ۲۶مرداد ۱۴۰۰
اسقاط تجهیزات پزشکی  در مراکز تشخیصی و درمانی

“اسقاط تجهیزات پزشکی  در مراکز تشخیصی و درمانی” مهندس مجید حمیدی وزارت بهداشت درمان و آموزش

بیشتر
تصویر ۵تیر ۱۳۹۹
دست‌یابی به تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه

“دستیابی به تجهیزات پزشکی از طریق بازیابی در کشورهای در حال توسعه {احیا}” دستیابی به تجهیزات

بیشتر