آخرین اخبار ویتا

  • خانه
  • آخرین اخبار ویتا
تصویر ۲۹بهمن ۱۴۰۲
بازدید روسای دانشگاه

بازدید روسای دانشگاه بازدید روسای دانشگاه چابهار و شوشتر از پلتفرم نوآوری ویتا برای مشاهده روند اجرایی

بیشتر
تصویر ۹بهمن ۱۴۰۲
اهدای لوح تقدیر برای خدمات پلتفرم ویتا

اهدای لوح تقدیر برای خدمات پلتفرم ویتا اهدای لوح تقدیر برای خدمات پلتفرم ویتا از دانشگاه علوم پزشکی جندی

بیشتر
تصویر ۲۳دی ۱۴۰۲
سمینار تحول نوآورانه در ارتقای بازدهی تجهیزات پزشکی در بیمارستان

سمینار تحول نوآورانه در ارتقای بازدهی تجهیزات پزشکی در بیمارستان سمینار تحول نوآورانه در ارتقای بازدهی

بیشتر
تصویر ۱۱دی ۱۴۰۲
سمینار تحول نوآورانه در ارتقاء بازدهی تجهیزات پزشکی در بیمارستان

سمینار تحول نوآورانه در ارتقاء بازدهی تجهیزات پزشکی در بیمارستان سمینار تحول نوآورانه در ارتقاء بازدهی

بیشتر