آخرین اخبار ویتا

  • خانه
  • آخرین اخبار ویتا
تصویر ۱۲تیر ۱۴۰۳
پلتفرم نوآوری ویتا در مسیر توسعه

پلتفرم نوآوری ویتا در مسیر توسعه خود با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سایت دوم خود را در خطوط

بیشتر
تصویر ۲۶خرداد ۱۴۰۳
صنعت احیاء و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی در ایران هلث

صنعت احیاء و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی در ایران هلث صنعت احیاء و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی در ایران

بیشتر
تصویر ۲۹بهمن ۱۴۰۲
بازدید روسای دانشگاه

بازدید روسای دانشگاه بازدید روسای دانشگاه چابهار و شوشتر از پلتفرم نوآوری ویتا برای مشاهده روند اجرایی

بیشتر
تصویر ۹بهمن ۱۴۰۲
اهدای لوح تقدیر برای خدمات پلتفرم ویتا

اهدای لوح تقدیر برای خدمات پلتفرم ویتا اهدای لوح تقدیر برای خدمات پلتفرم ویتا از دانشگاه علوم پزشکی جندی

بیشتر