آخرین اخبار ویتا

  • خانه
  • آخرین اخبار ویتا
تصویر ۱۶اسفند ۱۴۰۱
آموزش در ویتا مجددا کلید خورد.

آموزش در ویتا مجددا کلید خورد. آموزش در ویتا مجددا با برنامه‌ریزی انجام شده جهت ارائه خدمات آموزشی

بیشتر
تصویر ۱۹بهمن ۱۴۰۱
قدمی دیگر در مسیر توسعه

قدمی دیگر در مسیر توسعه قدمی دیگر در مسیر توسعه پلتفرم نوآوری ویتا، اولین شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه

بیشتر
تصویر ۲۰دی ۱۴۰۱
بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ویتا

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ویتا بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

بیشتر
تصویر ۱۶آذر ۱۴۰۱
حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی در دفتر پلتفرم نوآوری ویتا

بازدید دکتر دهقانی فیروزآبادی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از دفتر ویتا بازدید دکتر دهقانی

بیشتر